Biblioteket som samskaper: Nytt nettkurs og erfaringsdeling i bokform

Prosjektet «Biblioteket som samskaper» består av prosjektdeltakere fra fylkesbibliotekene i Buskerud, Finnmark, Rogaland og Oppland og ni folkebibliotek fra de fire fylkene. Nå har de utviklet ressurser for dem som er interessert i å drive med samskaping i bibliotek. Les om prosjektet

Nettkurs
I nettkurset «Starpakke for samskaping»kan du teste og bli kjent med verktøy og metoder som er gode å bruke når man arbeider samskapende.   

– Verktøyene og metodene i startpakken er utformet som oppgaver, slik at du lett kan brukes i ditt bibliotek, forteller fylkesbiblioteksjef i Rogaland og prosjektdeltaker Britt Ellingsdalen.  

Erfaringsdeling i bokform 
I boka Biblioteket som samskaper – erfaringer fra biblioteket som samfunnsutvikler deler prosjektdeltakerne sine viktigste erfaringer fra prosjektet.   

– Vi håper våre erfaringer vil inspirere bibliotekarer og andre offentlig ansatte til å komme i gang med å arbeide samskapende. I boken forteller vi om den samskapende prosessen og verdiene det gir å løse utfordringer i lokalsamfunnet sammen med innbyggerne, sier prosjektleder og rådgiver ved Innlandet fylkesbibliotek, Øystein Stabell.   

Prosjektdeltagerne samlet.