Bibliotekstatistikk for fag- og forskningsbibliotek

Bibliotekstatistikken for fag- og forskningsbibliotek 2020 er nå publisert på SSBs nettside. Rådata fra fag- og forskningsbibliotekene finner du på Nasjonalbibliotekets egen nettside for bibliotekstatistikk.