Bibliotektilbud på ukrainsk

Nasjonalbibliotekets tjeneste Det flerspråklige bibliotek (DFB) tilbyr bøker på ukrainsk. Denne samlingen er begrenset til 350 titler. Nasjonalbiblioteket har derfor satt i gang et arbeid for å utvide dette tilbudet så mye som mulig, slik at bibliotekene kan tilby ukrainske bøker i tiden framover.

Nasjonalbiblioteket vil forsøke å få kjøpt litteratur fra Ukraina via våre vanlige kanaler. Dette vil nok være vanskelig. Derfor vil vi også forsøke å få i gang en dugnad der vi oppfordrer folk som har bøker på ukrainsk om å donere bøker til DFB. Denne oppfordringen vil gå ut via flere kanaler for å nå spesielt fram til ukrainere som bor i Norge.

Nasjonalbiblioteket oppfordrer folk til å levere bøkene på nærmeste folkebibliotek slik at de kan sende bøkene til oss.

Bøkene som blir donert kan sendes til Nasjonalbiblioteket ved bruk av biblioteknummer 003 0100, eller sendes til Nasjonalbiblioteket, Observatoriegaten 1B, 0254 Oslo. Forsendelser må merkes «Det flerspråklige bibliotek»