Bli med på Høytlesingsdagen 2020!

Bokåret er over, men litteraturformidlingen fortsetter! Vi inviterer alle bibliotek til å være med på Høytlesingsdagen 2020.

Når?
Høytlesingsdagen avvikles mellom 20. og 26. januar 2020, avhengig av bibliotekets åpningstid.

Ut av biblioteket!
I den nye nasjonale bibliotekstrategien utfordres alle som jobber i norske bibliotek til å bevege seg ut av biblioteket og drive aktiv formidling av litteratur. Målet er at man også skal nå de som ikke allerede bruker biblioteket. Vi håper at dere kan bruke Høytlesingsdagen 2020 til å gjøre akkurat dette.

Profil og materiell
Vi lager en plakat til Høytlesningsdagen som kan lastes ned, tilpasses i et designprogram og skrives ut i A3-format, eller skrives ut i A3-format og skrives på med tusj. Vi lager også enkle profilelementer som kan brukes i sosiale medier. Det er designbyrået Bransjen som lager årets plakat.
Materiellet blir tilgjengelig på bokmål og nynorsk.

Plakat og designelementer til å bruke i sosiale medier vil være klare for nedlasting på bibliotekutvikling.no 1. desember 2019.

Nettkurs i høytlesing og i å ta rommet
Sammen med Leser søker bok, utvikler vi et videokurs for bibliotekansatte. Her gir Veronica Salinas gode råd for å ta rommet, og for å perfeksjonere høytlesingens kunst. Dette blir tilgjengelig tidlig i januar 2020.

Høytlesingsdagen på Facebook
Fra og med 1. desember kan dere legge til Facebooksiden Høytlesingsdagen som medarrangør på Facebook. Da vil alle arrangement som skal være denne uka samles på et sted.

Vi vil også lage korte videoer av forfattere som leser høyt, som dere kan dele i sosiale medier i forkant av dagen.

Spørsmål? Ta kontakt med sissel.ringstad@nb.no