Bli med på Høytlesingsdagen 2021!

Nasjonal bibliotekstrategi utfordrer alle som jobber i norske bibliotek til å bevege seg ut av biblioteket og drive aktiv formidling av litteratur. Målet er at man også skal nå de som ikke allerede bruker biblioteket. Bli med å markere dagen en gang mellom 23. – 30. januar 2020.