Bøker fra Det flerspråklige bibliotek får RFID-brikker

Da Nasjonalbiblioteket overtok ansvaret for Det flerspråklige bibliotek i 2017, vurderte vi det slik at RFID ikke var nødvendig i DFB-bøkene. Vi har imidlertid fått tilbakemeldinger som tyder på at en del bibliotek savner disse brikkene. Stadig flere bibliotek innfører meråpent og selvbetjent utlån. Vi ser at det da oppstår noen utfordringer ute i bibliotekene når DFB-bøkene ikke har RFID. Derfor har vi bestemt oss for å gjeninnføre RFID på bøker i den flerspråklige samlingen.

All tilvekst f.o.m. 2019 får RFID-brikker. Ennå en stund vil det dukke opp bøker uten RFID i bokpakkene fra oss, men på litt sikt vil også alle bøkene som er anskaffet i 2017-2018 få RFID-brikker. Dette håper vi kan bidra til en litt enklere hverdag ute i bibliotekene!