Bruk av omslagsbilder i bibliotekets formidling

Mange lurer på om bibliotekene kan bruke bokomslag og bilder av dem i sin formidling.

Tidligere har vi meldt at omslagsbilder er en del av metadataene i leveransen fra Nasjonalbiblioteket.

Avtalen Nasjonalbiblioteket har med leverandøren av metadata, Bokbasen, er at disse bildene kan brukes av bibliotekene på samme måte som resten av den bibliografiske posten. Det vil si både til søk og gjenfinning, og også til formidling av bøkene.

Formidling av bøker skjer i dag fysisk i biblioteket og i de kanalene biblioteket styrer, for eksempel på nettsider og i sosiale medier. Å bruke bilder av bokomslag i bibliotekets kanaler mot publikum, anser vi som formidling av bøker, og omfattes dermed av avtalen med metadataleverandørene.