Brukerne kommer tilbake til bibliotekene

Statistikken for bruk av folkebibliotek i 2022 er nå offentliggjort, og tallene viser at enda flere av brukerne har kommet tilbake til bibliotekene etter koronaperioden.

Besøk

Pandemien som traff i 2020 medførte en nedgang på nesten 10 millioner besøk, fra et toppår i 2019.

Etter en økning i besøkstallet fra 2020 til 2021 på 1,6 millioner, strømmet brukerne tilbake til bibliotekene i 2022. Besøkstallet økte med over fem millioner, og ga et totalt besøk på 22,7 millioner. Dette er 29 prosent mer enn i 2021 og 43 prosent mer enn i 2020, men fremdeles 12 prosent lavere enn i 2019.

Utlån

Når det gjelder utlån, så er det i statistikken for 2022 flere større bibliotek i Viken som på grunn av problemer med biblioteksystemet ikke kunne rapportere utlånsstatistikk. Disse kommunene hadde om lag 2,7 prosent av befolkningen i landet, og 11,7 prosent av befolkningen i Viken. Dette påvirker dermed statistikken både på lands- og fylkesnivå.

Vi må ta hensyn til dette avviket når vi ser på tallene på aggregerte nivåer. Vi går derfor ut fra at utlånet per innbygger i disse kommunene tilsvarer utlånet per innbygger for de øvrige kommunene, og estimerer utlånstall på landsnivå.

Det gir et bokutlån på 12 millioner, 1,6 prosent lavere enn i 2019. Det er imidlertid forskjeller i utviklingen for bøker for barn og bøker for voksne.

Utlånet av bøker for barn har passert nivået i 2019 med 2 prosent, mens utlånet av bøker for voksne ligger 6,1 prosent lavere enn i 2019.

Når det gjelder andre fysiske medier enn bøker, så fortsetter en synkende trend, og utlånet av disse mediene er lavere i 2022 enn i 2021. Fra 2019 til 2022 er nedgangen på 55 prosent.

Nedlasting av e-bøker gikk markant opp i 2020 og 2021, og dette tallet har sunket noe i 2022, til 0,9 millioner. Det innebærer likevel en økning på 50 prosent fra 2019.

Ressurser

Folkebibliotekene brukte 1,5 milliarder på lønn og medier i 2022. Av dette gikk 10 prosent til medier og 90 prosent til å lønne 2 448 ansatte i 1 839 årsverk, tilnærmet uendret fra 2021.

De bemannet til sammen 641 hovedbibliotek og filialer. I tillegg var det 147 utlånssteder utenfor biblioteket, som for eksempel bok i butikk. I tillegg til tilgang i ordinær åpningstid, var minst ett bibliotek åpent ut over betjent åpningstid i 177 kommuner