Depotbiblioteket bytter biblioteksystem 

Depotbiblioteket åpnet igjen for fjernlån 16. desember, etter å ha vært stengt en uke på grunn av migrering til Bibliofil.

Vår nye er katalog blir å finne her: https://depotbiblioteket.no

Folkebibliotek, samt fagbibliotek som bruker andre biblioteksystem enn  Alma, bestiller bestiller direkte i vår nye katalog. Og gjør som før ved å logge seg på med biblioteknummer og passord fra Base bibliotek. Men altså på https://depotbiblioteket.no i stedet for i Oria.   

Almabibliotek bestiller fremdeles i Alma. Det arbeides med løsning som gjør at bestilling til Depotbiblioteket i hovedsak vil fungere som før. Units veiledning ligger her.

Nasjonalbibliotekets øvrige samlinger forblir i Alma/Oria.  

Biblioteksøk og Jatakk-tjenesten vil fungere som tidligere.