Depotbiblioteket tar i bruk Bibliofil

Tekst: Helén Sakrihei, leder for Depotbiblioteket ved Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket har inngått avtale med Bibliotek-Systemer AS om at Depotbiblioteket skal ta i bruk Bibliofil for hele samlingen. Depotbiblioteket bruker i dag Alma for den ordinære samlingen og Bibliofil for DFB-samlingen. Bakgrunnen for systembyttet er i hovedsak at teknisk funksjonalitet knyttet til Alma og automatlageret ikke vil bli videreutviklet. Systembyttet gjennomføres for å sikre at brukerne av Depotbiblioteket fortsatt skal få levert gode tjenester. Overgangen skal etter planen skje fra 1.1.22. Nasjonalbibliotekets øvrige samlinger forblir i Alma.

Send oss gjerne spørsmål om eller kommentarer til systembyttet på e-post depotbiblioteket@nb.no.