Depotbiblioteket tilbyr ikke lenger artikkelkopier fra utenlandske tidsskrift

Kasser med bøker fra automatlageret til Depotbiblioteket
Fra automatlageret til Depotbiblioteket. Foto: Nasjonalbiblioteket

Depotbiblioteket avvikler fra 1. januar 2023 tjenesten med artikkelkopier fra utenlandske tidsskrift. Dette gjelder tidsskrifter som er merket med SOFT i Depotbibliotekets katalog.

Tjenesten har i liten grad har vært brukt siden oppstarten i 2016, og innstramminger i budsjettet medfører at den nå avvikles.  

Depotbiblioteket er Nasjonalbibliotekets samling av norske monografier og tidsskrifter, mikrofilmer av norske aviser og tidsskrifter samt norske lydbøker. I tillegg har de samlingen «Det flerspråklige bibliotek» som består av over 90 000 bøker på mer enn 60 forskjellige språk, filmer og språkkurs.

Samlingen er bygd opp av overført, pliktavlevert og innkjøpt materiale og alle bibliotek i landet kan låne fra samlingen.