Endringer i fordelingen av Kulturfondbøker

Kulturrådet vedtok 16. desember 2020 endringer i fordelingen av antall kulturfondbøker, skjønnlitteratur for voksne, til folkebibliotekene og antall e-boklisenser til fylkesbibliotekene.

Antallet kulturfondbøker til fordeling er fortsatt på 773 eksemplar, men det er gjort en ny fordeling av kulturfond til folkebibliotekene hvor antallet papirbøker på 703 er redusert til 623 (se vedlegg).

Fordeling av e-boklisenser til fylkesbibliotekene er justert fra 80 lisenser til 150 lisenser (se vedlegg). Nasjonalbiblioteket har mottatt innspill fra fylkesbibliotekene og storbybibliotekene når det gjelder justeringene i fordelingsnøkkelen. Utgangspunktet er at alle kommuner skal motta et sett kulturfondbøker, samt at folketall fra SSB og antall kommuner er lagt til grunn for fordelingen.

Kulturrådet arbeider framover med flere endringer i Innkjøpsordningene blant annet på bakgrunn av evalueringen som er utført av Høgskolen i Volda og som er lansert i rapporten: Logikker i strid.

Nasjonalbiblioteket vil følge opp eventuelle endringer som berører bibliotekene. Biblioteksentralen har ansvaret for å gjøre endringer i distribusjonen av kulturfondbøker til bibliotekene som følge av den nye fordelingen. Endringen trer i kraft for utgivelser gitt ut i 2021.