Europeiske folkebibliotek og koronatiltak: Rapport fra perioden mars-juli 2020

Koronaviruset (Covid-19) medførte at folkebibliotek over hele Europa stengte i begynnelsen av mars 2020. 

NAPLE (National Authorities on Public Libraries in Europe) har produsert to rapporter som oppsummerer tiltak i folkebibliotekene som svar på situasjonen i perioden mars-juli. Rapportene dekker 20 europeiske land og ser spesielt på omfang av bibliotekstengninger, aktivitet blant bibliotekansatte og fysiske og digitale publikumstjenester i stengningsperioden, karantene for bøker og andre smittevernstiltak og innsats i bibliotekene for å støtte helsetjenesten. 

Rapportene er basert på løpende innspill fra medlemslandene i NAPLE i perioden mars- juli 2020 og kan leses som et øyeblikksbilde fra denne perioden. 

Rapport 1: Public Libraries in Europe and COVID-19: Findings from NAPLE Members, April 2020 
Rapport 2: Public Libraries in Europe and COVID-19: Re-opening Strategies Findings from NAPLE Members May-July 2020