Fag- og forskningsbibliotekstatistikken for 2021 er publisert

Bibliotekstatistikken for fag- og forskningsbibliotek 2021 er nå publisert på SSBs nettside.

Rådata og mer informasjon om statistikken fra fag- og forskningsbibliotekene finner du på Nasjonalbibliotekets egne nettside for bibliotekstatistikk.