Statistikken fra fag- og forskningsbibliotek 2022 er klar

Bibliotekstatistikken for fag- og forskningsbibliotek 2022 er nå offentliggjort. Rådata og de ulike tabellene finner du på Nasjonalbibliotekets egen nettside for bibliotekstatistikk i tillegg til på SSB sine nettsider.

Les mer