Se opptak av Nasjonalbiblioteket og bibliotekene 2020. Med nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre

Med bibliotekstrategien 2020 – 2024 har Nasjonalbiblioteket et nasjonalt utviklingsansvar overfor norske bibliotek. Hvordan jobber Nasjonalbiblioteket med dette? Hva kan bibliotekene forvente framover? Hva gjør Nasjonalbiblioteket utover det, som er nyttig for norske bibliotek å kjenne til?

I anledning høstens møte i strategisk råd, Nasjonalbibliotekets rådgivende organ i strategiarbeidet, inviterer vi alle interesserte til å følge Sira Myhres innledende foredrag. Det blir også tilgjengelig her på bibliotekutvikling.no i ettertid.

Se opptaket av talen her