Se opptak av nettseminaret søknadsskriving, prosjekt- og utviklingsarbeid

Se opptak av nettseminar om søknadsskriving her.