Folkebibliotekene er aktive i arbeidet med å øke digital kompetanse hos utsatte grupper

Tekst: Tordis Holm Kverndokk
Foto forside: ks.no

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har tildelt 2 millioner kroner i engangsstøtte til kommuner som vil gi opplæring og veiledning til innbyggere som trenger økt digital kompetanse. Folkebibliotekene er hovedansvarlige eller samarbeidspartnere i 11 av 19 søknader, sier utredningsleder Stian Lindbøl i KMD

Av de bibliotekene som har fått størst støtte kan vi nevne Alstadhaug, Froland, Malvik og Lillestrøm. De har fått midler til ulike tiltak for å hjelpe utsatte grupper i befolkningen til å kunne ta i bruk enkle digitale verktøy. Under koronaepidemien er det blitt enda viktigere å mestre disse verktøyene for å holde kontakt med både offentlig og private aktører. Se hvilke kommuner som fikk støtte på KMD’s sider.

Siden 2017 har 124 kommuner fått totalt 15 millioner kroner til lavterskeltilbud om digital kompetanse. Tilskuddet skal hjelpe til slik at alle kommuner skal få etablert et veiledningstilbud rettet mot grupper i samfunnet som mangler grunnleggende digital kompetanse. Tilskuddsordningen støtter samarbeidsavtalen mellom staten og Kommunenes sentralforbund (KS) om økt digital kompetanse i befolkningen. Avtalen ble forlenget i januar 2020

KMD har bevilget over 50 millioner kroner siden 2014 for å øke den digitale kompetansen i befolkningen. Det har blant annet vært gitt som støtte til KS og netthåndboken Digihjelpen. Håndboken gir tips og råd om etablering og utvikling av et kommunalt veiledningstilbud. Det har også blitt gitt årlige tilskudd til Seniornett og tilskudd til Kompetanse Norge for utvikling av kurs- og opplæringsmateriell. Seniornett samarbeider med folkebibliotek over hele landet om en årlig digital festival for å fokusere på digital kompetanse. Nasjonalbiblioteket støttet festivalen med utviklingsmidler i 2018. Les om Digital festival her