Folkebibliotekene sentrale i kommunenes satsing på digital kompetanse

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) tildelte nylig fem millioner kroner i engangsstøtte til 36 kommuner som ønsker å etablere et veiledningstilbud innen digital kompetanse. Hos nesten alle tilskuddsmottakerne har folkebiblioteket en rolle i veldningstilbudet.

Tilskuddsordningen støtter opp om samarbeidsavtalen mellom KS og KMD om utvikling av Digihjelpen – et kommunalt veiledningstilbud for å øke innbyggernes digitale kompetanse. Samarbeidsavtalen og tilskuddet skal legge til rette for at kommuner får etablert et permanent veiledningstilbud rettet mot innbyggere som mangler grunnleggende digital kompetanse.

Utredningsleder Stian Lindbøl i KMD opplyser at 20 av 36 søkere/kommuner har oppgitt folkebiblioteket enten som hovedansvarlig for tiltaket eller som en formell samarbeidspartner. Ytterligere 11 kommuner har oppgitt folkebiblioteket som en aktuell ressurs inn mot et Digihjelpen-tilbud, knyttet til bruk av bibliotekets lokaler eller ansatte. Fem tilskuddsmottakere av 36 har ikke oppgitt folkebiblioteket som hovedsøker, formell samarbeidspartner eller som en aktuell ressurs knyttet til Digihjelpen-tjenesten.

Siden 2014 har KMD bevilget totalt 43,35 millioner til ulike tiltak for å øke den digitale deltakelsen i befolkningen. Tilskudd til kommunale Digihjelpen-tilbud er en del av dette i tillegg til støtte Seniornett Norge for opplæring av eldre i hele landet, støtte til KS for å drifte netthåndboken for etablering av Digihjelpen (www.digihjelpen.no) og tildeling til Kompetanse Norge for å utvikle kurs- og opplæringsmateriell innen grunnleggende digitale ferdigheter (www.digidel.no).

Se KMDs oversikt over søkerne som får innvilget tilskudd for etablering av Digihjelpen for 2019.