Forsøksordningen rundt kulturfondbøker til skolebibliotek forlenget

Kulturrådet melder at den treårige forsøksordning med innkjøp og distribusjon av kulturfondbøker til skolebibliotek (2020-2022) er blitt forlenget ut 2023.

Dette er i påvente av en sluttevaluering av ordningen, som skal lanseres i mai 2023. Sluttevalueringen vil danne grunnlag for Kulturrådets vurdering av om ordningen skal videreføres som en permanent ordning, og hvordan en slik ordning i så fall bør utformes.