Haakon Nyhuus-seminar 2023

Vi inviterer til en dag med presentasjon av en rekke spennende bibliotekprosjekter til inspirasjon og opplysning. Tema for 2023 er publikumsutvikling og formidling. Hold av datoen 28. november

Tirsdag 28. november 2023, at 10:00 – 15:30

Legg til i kalender

Målstova, Nasjonalbiblioteket

Henrik Ibsens gate 110, 0254 Oslo

Seminaravgift, inkludert lunsj: 400,- Påmeldingsfrist: 16. november

Haakon Nyhuus ble født 28. november 1866. I anledning årsdagen inviterer Nasjonalbiblioteket til det tradisjonelle seminaret for å feire ham og de nyvinningene han sto for. Samtidig ønsker vi å vise fram nettopp den nyskaping og utvikling som foregår i bibliotekene i dag.

Program

10-10.05. Innledning og velkommen

10.05-10.55 Nye Sider – en innovasjonsstrategi for folkebibliotek i distrikt. Nikolai Sabel

10.55-11 Pause

11-12 Publikumsutvikling i Lillestrøm. Brukere og ikke-brukere. Henning Mongstad

12-12.30 Lunsj

12.30-13 Nettkurs: prosjektarbeid i bibliotek. Silje Grøtan Torp

13-13.45 Med VR-blikk på historien. Martin Kroglund Persson

13.45-14 Pause med servering

14-14.45 Holmlias storstue. Christian Slaaen

14.45-15.30 Brukermedvirkning. Ståle Stenslie

Omtale av innhold og foredragsholdere

Nye Sider – en innovasjonsstrategi for folkebibliotek i distrikt

Nye Sider er et prosjekt som utforsket hvordan folkebibliotek i distrikt kan bruke designdrevet innovasjon i å utvikle sine tilbud. Prosjektet foreslår hvordan bibliotekarer kan jobbe med sitt lokalsamfunn og kontekst, hvordan kommuner kan bruke biblioteket mer aktivt som et verktøy og hvordan det på nasjonalt nivå kan legges bedre til rette for denne måten å jobbe på. Foredraget vil ta oss gjennom prosjektets prosess og metoder, samt forslag til løsninger og tiltak.

Nikolai Sabel
Nikolai Sabel bor i ei lita bygd i Nord-Troms og har en mastergrad i design fra Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, hvor masteroppgaven hans tok for seg hvordan folkebibliotek i distrikt kan bruke strategisk design for sterkere sosial infrastruktur. I dag er Nikolai er partner i Lokalt Byrå, et desentralisert designkontor som jobber med innovasjon og stedsutvikling gjennom bruk av tjenestedesign.

Publikumsutvikling i Lillestrøm. Brukere og ikke-brukere

Lillestrømbibliotekene har gjennomført et omfattende prosjekt for å få mer kunnskap om hvem som bruker og hvem som ikke bruker biblioteket. De har gjennomført undersøkelser, kartlagt relevant litteratur og forsking, samt fått utarbeidet anbefalinger, verktøy og modeller for hvordan biblioteket kan utvikle sitt publikum.

Prosjektet har resultert i to rapporter:
– Brukere og ikke-brukere av bibliotekene i Lillestrøm
– Lillestrømbibliotekene som besøksdestinasjoner

Henning Mongstad
Prosjektleder, Lillestrømbibliotekene

Prosjektarbeid i bibliotek – nytt e-læringskurs for bibliotekansatte

Silje Grøtan Torp kommer for å snakke om et nytt, praksisnært e-læringskurs om prosjektarbeid som er på trappene. Gjennom kurset får bibliotekansatte kunnskap om hvordan de kan planlegge, søke og gjennomføre utviklingsprosjekter i bibliotek på best mulig måte. Kurset er ment å gi inspirasjon og trygghet, samtidig som det er et konkret hjelpemiddel både i planleggingen av nye prosjekter, og for bibliotek som allerede er i gang. Prosjektgruppen består av representanter fra både fylkes- og folkebibliotek.

Silje Grøtan Torp
Prosjektleder, Innlandet fylkesbibliotek

Med VR-blikk på historien

Trondheim folkebibliotek jobber med nye måter å formidle og aktualisere historiske hendelser til unge på en engasjerende måte. Gjennom bruk av VR mediet transporterer vi ungdommen tilbake til fortidens bibliotek slik det var en dag i oktober under andre verdenskrig. 

Martin Kroglund Persson

Prosjektleder. Trondheim bibliotek. 

Holmlias storstue

Etter 40 år var tiden inne for å tenke nytt rundt Holmlia. Biblioteket skulle bli noe mer enn bare et bibliotek. Med vekt på nærmiljøet og brukermedvirkning. Fargerikt og mangfoldig med stor takhøyde. Og eget Biblo.

Christian Slaaen er seksjonsleder ved Deichman. Han er tidligere prosjektleder for Etter skoletid.

Brukermedvirkning

Ståle Kjenslie kommer for å snakke om kulturformidling til barn og unge, med et særlig fokus på brukermedvirkning.

Ståle Kjenslie er kunstner, kurator og avdelingsdirektør i Kulturtanken. Der leder han avdelingen for kunnskapsutvikling, kunst og skole.