Har du sett på Maken?

Nå kan du gå på oppdagelsesferd i Nasjonalbibliotekets digitale boksamling og få en opplevelse som ligner en tur blant hyllene i et fysisk bibliotek. Nettjenesten Maken, som er basert på kunstig intelligens, hjelper deg med å finne fram til relevante bøker, selv om du verken kjenner tittel eller forfatter fra før.

Tekst: Pressemelding fra Nasjonalbiblioteket

Maken er Nasjonalbibliotekets første forsøk med kunstig intelligens som retter seg mot et allment publikum.

– Ønsket har vært å lage en ny måte å finne fram i Nettbiblioteket på, som er nyttig, underholdende og interessant for brukerne. Nå er vi er veldig spente på mottakelsen og håper at så mange som mulig vil teste det ut, sier produkteier Jørgen Schyberg ved Nasjonalbiblioteket.

Om Maken
Når du utforsker ved hjelp av Maken, leter den etter likhetstrekk mellom rundt en million digitaliserte bøker og fotografier, som alle finnes i Nettbiblioteket.

I motsetning til søketjenester der algoritmer foreslår innhold basert på tidligere brukeratferd, tar ikke Maken utgangspunkt i brukerens tidligere valg. I stedet henter den kunstige intelligensen fram objekter ut fra likhet den selv finner mellom bøkene eller bildene. Dermed hjelper Maken deg til å gjøre nye oppdagelser.

– I utviklingsfasen definerte vi brukergrupper med ulike interesser og behov knyttet til tjenesten, som for eksempel forfattere, journalister, slektsforskere og bibliotekarer, forteller Jørgen Schyberg. – Maken er så blitt testet av virkelige personer, for å se hvordan tjenesten kan oppfylle deres ulike behov.

Nå er Maken tilgjengelig for alle brukere av Nettbiblioteket.

– Fordi det er mye data og en eksperimentell tjeneste, er vi veldig spente på hvordan Maken kommer til å oppføre seg med mange samtidige brukere, og på hvordan brukerne kommer til å oppleve Maken i praksis. Dette er et læringsprosjekt for Nasjonalbiblioteket, sier Schyberg.

Også i verdenssammenheng er Maken en helt ny bibliotektjeneste. I desember skal Maken som prosjekt presenteres på Fantastic Futures 2021, den tredje internasjonale konferansen for kunstig intelligens i bibliotek, arkiv og museer.

Maken er utviklet i et samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket og Dekode Interaktiv AS.

Test ut Maken i Nettbiblioteket: https://www.nb.no/maken/