Hele Norge i Biblioteksøk

21. november blir også Deichman i Oslo med i Biblioteksøk. Dermed har alle landets lånere tilgang til tjenesten.

Oslo har vært siste fylke ut i fjernlånstjenesten, og fra og med 21. november vil de informere sine lånere om muligheten til å fjernlåne.

– At Biblioteksøk nå blir tilgjengelig i hele landet er en milepæl, sier Svein Arne Tinnesand, direktør for bibliotekutvikling i Nasjonalbiblioteket.
– Den nye versjonen av Biblioteksøk var et resultat av Nasjonal Bibliotekstrategi 2015 -2108 og ble lansert i noen få fylker i 2017. I løpet av tiden som er gått siden da har vi brukt mye tid på å justere tjenesten slik at den skal fungere mest mulig optimalt. Nå når vi får Oslo på plass må vi tenke på hvordan tjenesten kan videreutvikles slik det står i den nye bibliotekstrategien.

Nasjonalbiblioteket planlegger en kampanje for å gjøre ansatte i bibliotek og lånere bedre kjent med Biblioteksøk på nyåret 2020.