Høring av forslag til ny boklov

Kultur- og likestillingsdepartementet sender forslag til ny lov om omsetning av bøker (bokloven) ut på høring.

Høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill, også de som ikke er på listen over høringsinstanser.

I høringsnotat blir bibliotekene omtalt i kapittel 2.4.4 Bibliotek. Bibliotekene er sammen med bokhandlene den viktigste formidleren av mangfoldet og bredden i norsk litteratur, og den gratis adgangen til litteratur befolkningen får via folkebibliotek er en vesentlig del av den samla tilgangen til litteratur i Norge.

Departementet foreslår i kapittel 4.8.2 at leveringsplikten for lydbøker også skal gjelde for levering av lydbøker til folkebibliotek, på samme måte som for papirbøker. Bibliotekene har en sentral betydning for befolkningens tilgang til litteratur, og samspillet mellom aktørene i bokbransjen og det offentlige gjennom innkjøpsordninger, bibliotekvederlag og innkjøp til bibliotek har stor betydning for produksjon av en mangfoldig litteratur. Bibliotekene er sammen med bokhandlene de viktigste formidlerne av litteratur til befolkningen. Det er derfor etter departementets mening avgjørende at leverandører også er forpliktet til å levere til bibliotek på samme måte som til forhandlere. Det må inngås egne avtaler mellom partene om pris og utlånsmodell for utlån av digitale lydbøker i bibliotek.

Høringsfristen er 18. november 2022.