Husk rett og oppdatert informasjon i BaseBibliotek

BaseBibliotek er registeret over alle bibliotek i Norge, og dette registeret brukes til mye. Biblioteknummeret dere får opprettet der er veien inn til mange tjenester, som fjernlån, pålogging til Avistjenesten og til godkjenning av søknader om tilgang til pliktavlevert materiale.

Når dere registrerer biblioteket i BaseBibliotek, er det særdeles viktig at dere legger inn rett e-postadresse. Dette bør være den generelle e-postadressen til biblioteket, og vi fraråder å benytte personlig e-postadresse. Da unngår dere problemer ved eventuelle fratredelser eller fravær, og det vil være mulig å bestille nytt passord for pålogging. Det vil også sikre at dere mottar informasjon fra Nasjonalbiblioteket, da vi henter våre e-postlister nettopp fra BaseBibliotek. Om informasjonen der ikke er korrekt og oppdatert vil dere altså ikke motta e-poster fra oss.

I de tilfeller der biblioteket har kun én eller få ansatte, kan det virke naturlig og enklest å benytte den ansattes e-postadresse. Vi anbefaler likevel at det opprettes egen e-postadresse for biblioteket. De kan eventuelt kobles.

E-postadresse legges inn i skjemaet for registrering, eller oppdateres på eksisterende post. Ta gjerne en ekstra sjekk på egen post med det samme.

Les her for mer informasjon.

Kontakt BaseBibliotek dersom dere har spørsmål eller behov for veiledning: basebibliotek@nb.no