Depotbiblioteket stenger fjernlånet

Depotbiblioteket i Nasjonalbiblioteket stanser midlertidig utsendelse av fjernlån og bokpakker fra og med mandag 16. mars. Dette fordi svært mange bibliotek nå har stengt, og bøker som sendes ut kan derfor ikke hentes. For spørsmål: kontakt oss på depotbiblioteket@nb.no.

Se oppdatert informasjon om Depotbiblioteket her.

Oppdatering 5. mai

Depotbiblioteket har nå åpnet for fjernlån og Norsk bibliotektransport kjører sine ordinære ruter.

Oppdatering 22. april 2020

Depotbiblioteket har for tiden et noe redusert fjernlånstilbud. Fjernlån kan bestilles av bibliotekpersonale i nb.oria.no eller dfb.nb.no.

For spørsmål: kontakt oss på depotbiblioteket@nb.no

Hvordan stanse fjernlånsbestillinger i bibliotek som stenger:

Bibliotek som stenger, må oppdatere BaseBibliotek for å stenge for fjernlånsbestillinger.

Stenging av fjernlån gjøres slik: logg inn, og fyll ut datofeltene under «Fjernlån stengt i tidsrommet». Meldingen om stengt vil fjernes automatisk når vi kommer til sluttdatoen som er oppgitt. For spørsmål om BaseBibliotek: kontakt oss på epost.

Alma-bibliotek (Bibsys-bibliotek) som ønsker å stenge for fjernlån, må i tillegg følge denne veiledningen fra Unit, se her og her.

Vi kommer tilbake med videre beskjed om det blir endringer.