Informasjonsmateriell for Avistjenesten til bruk i bibliotek

Vi har laget informasjonsmateriell dere kan bruke i bibliotekene for å vise fram Nasjonalbibliotekets Avistjeneste.

Plakat
Plakaten kan printes i A3, i farger eller svarthvitt. Når dere printer ut dagens passord fra avistjenesten, er det plass til utskriften på plakaten. Heng det synlig i biblioteket.

Flyere
Flyere kan printes ut i farger eller svarthvitt i A4. Legg dem i skranken og ved publikumspcene!

Banner
Dette kan brukes på informasjonskjermer eller på deres Facbookside. Dagens passord kan dere også informere om på infoskjermer.