Innsamling av bibliotekstatistikk for 2020

Innsamlingen av bibliotekstatistikk for 2020 vil starte i uke 2 i 2021.

Dette gjelder for folkebiblioteksektoren, skolebibliotekene og fag- og forskningsbibliotekene. Mer informasjon om statistikkrapportering og frister for rapportering vil bli lagt ut på bibliotekutviklig.no i begynnelsen av januar. Når statistikkskjemaene åpnes, vil det i tillegg bli sendt ut e-post med informasjon til de som skal rapportere.