Inntaksstopp for utenlandske publikasjoner til Depotbiblioteket

Tekst: Helén Sakrihei, Depotbiblioteket, Nasjonalbiblioteket

På grunn av magasinkapasiteten er det innført inntaksstopp for utenlandske publikasjoner til Depotbiblioteket inntil videre. Dette gjelder både monografier og periodika.

Depotbiblioteket vil fremdeles ta imot:

  • Monografier og periodika utgitt i Norge
  • Monografier og periodika utgitt i andre nordiske land

Vi minner om at tjenesten Ja takk (https://www.nb.no/jatakk) kan benyttes for å sjekke om Depotbiblioteket har behov for flere eksemplarer av monografier.

Les mer om overføring av publikasjoner til Depotbiblioteket.

Kontaktinfo for overføring er som før: depot-mottak@nb.no