Invitasjon til å dele erfaringer med å gjøre bibliotek inkluderende og tilgjengelige

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek ønsker å få inn bidrag til en prekonferanse i forbindelse med IFLA-konferansen i august.

21.-25 august 2023 arrangeres den årlige IFLA-konferansen i Rotterdam, Nederland. Tema for konferansen er: Let’s work together! Let’s library!

I forbindelse med konferansen arrangere en rekke prekonferanser og Libraries Serving Persons with Print Disabilities (LPD) arrangerer en prekonferanse 18.-19- august 2023 med tema: Let’s work together! Let’s library for all!

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek er medlem av LPD og sender ut en invitasjon til å delta på denne prekonferansen:

Invitasjon (call for paper)

Vi ønsker å lage et spennende program og inviterer folkebibliotek til å dele erfaringer fra arbeidet med å gjøre bibliotekene tilgjengelige og inkluderende for ulike brukergrupper. I tillegg vil vi gjerne lære mer om hvordan dere samarbeider med andre bibliotek og organisasjoner for å nå mål om tilgjengelighet og inkludering. Vi er spente på å høre om ideer, inspirasjon, positive erfaringer og utfordringer i dette arbeidet.

Se nærmere beskrivelse i vedlagte dokumenter. Fristen for å sende inn forslag er 1. mars.