Kulturrådet bevilger bredt til litteraturformidling til barn og unge

Kulturrådet har fordelt mer enn 3,7 millioner kroner til 27 ulike prosjekter til formidling av litteratur til barn og unge.

Det er flere folkebibliotek blant de som har fått tildelt midler, og Kulturrådet sier de er svært fornøyd med bredden i tiltakene. Det er mange og varierte tiltak som skal nå ut til barn og unge som kanskje ikke leser så mye fra før.

Blant de som har fått midler finner vi enkelttiltak som «Skeiv barnebokdag» ved Stormen bibliotek, og «Små forteljingar» ved Vinje Folkebibliotek. Det er også noen større prosjekter som for eksempel «Barn og bøker 2022-2025» ved Bergen offentlige bibliotek.

Midlene er delt ut gjennom en tilleggsutlysning på tilskuddsordningen for litteraturformidling. Tildelingene går over to runder, og vedtakene fra den andre runden blir klare i november.