Kurs om Referansemodell for bibliotek er nå komplett

IFLAs Library Reference Model (LRM) – på norsk Referansemodell for bibliotek – er en konsolidering av de tidligere modellene FRBR, FRAD og FRSAD. LRM danner det konseptuelle grunnlaget for de nye katalogiseringsreglene (RDA) med tilhørende begrepsapparat. En viss innsikt i modellen er derfor viktig både for produsenter og brukere av metadata.    

I den sammenheng har OsloMet i samarbeid med Nasjonalbiblioteket utviklet et kurs som skal gi grunnleggende kunnskap om Referansemodell for bibliotek.

Kurset inneholder fire moduler, hver bestående av en video med tilhørende presentasjon (PowerPoint). De fire modulene er:

  1. Introduksjon: Generelt om modeller og overordnet om referansemodellen
  2. Entitetene: Om de viktigste bibliografiske enhetene i referansemodellen
  3. Relasjonene: Om relasjoner mellom de ulike entitetstypene
  4. Bruk: Om bruk og nytteverdi av referansemodellen

Kurset er åpent for alle, og brukes i bibliotekutdanningen ved OsloMet. Vi anbefaler å ta kurset i angitt rekkefølge. For de som ønsker å teste kunnskapene etterpå, er det også laget et sett med oppgaver av ulik vanskelighetsgrad.

Kursmaterialet er utviklet av Trond Aalberg, OsloMet, med Oddrun Pauline Ohren, Nasjonalbiblioteket som diskusjonspartner.

Finn kurset via RDA-opplæringssiden på bibliotekutvikling.no eller gå direkte hit.

Eventuelle spørsmål rettes til Trond Aalberg eller Oddrun Pauline Ohren.