Lånerne vender tilbake til bibliotekene etter pandemien

Oversiktsbilde av Hamar folkebibliotek

Etter et kraftig fall i bruken av bibliotek i 2020, peker tallene nå i riktig retning. I 2021 ble det lånt ut nesten like mange bøker fra bibliotekene som før pandemien. Dette viser statistikken Nasjonalbiblioteket har samlet inn fra alle landets folkebibliotek.

Etter rekordhøye besøkstall i 2019, ble de fleste folkebibliotekene i mars 2020 nedstengt på grunn av koronapandemien. Med dette falt både besøket og utlånet av bøker til et bunnpunkt. Folkebibliotekstatistikken for 2021 viser at bruken av bibliotek er på vei opp igjen.

– Bokutlånet har tatt seg kraftig opp og nærmer seg nivået fra før pandemien. I likhet med andre kulturinstitusjoner, har bibliotekene en litt lenger vei å gå når det gjelder besøket, forteller avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand ved Nasjonalbiblioteket.

I fjor ble det lånt ut 11,2 millioner fysiske bøker. Dette er bare åtte prosent under utlånet i 2019. Utlån av litteratur for barn er det som bidrar sterkest til oppgangen i utlån av fysiske bøker.

Både det samlede besøket og deltagelse på arrangementer ble sterkt påvirket av stengingen og tiltakene for å begrense smitte. Besøket i norske folkebibliotek var 30 prosent lavere i 2021 enn i 2019.

– I fjor deltok 700 000 på arrangementer på biblioteket. Dette er en million færre enn i 2019. Pilene peker i riktig retning, men på dette området er det mye å ta igjen, sier Tinnesand.

E-bøker og digital formidling

Under pandemien satte regjeringen gjennom Nasjonalbiblioteket inn tiltak for å kompensere for nedstengingen. Det ble bevilget 25 millioner kroner til innkjøp av e-bøker og digital formidling.

– Vi så en eksplosiv økning i utlån av e-bøker i 2020, og dette veide opp for noe av nedgangen i det fysiske utlånet. Statistikken viser at utlånet av e-bøker fortsatt øker, forteller Tinnesand.

I 2021 rundet utlånet av e-bøker første gang én million. Dette er 67 prosent høyere enn før pandemien.