Utviklingsprosjekter

Leseprosjektet Gutta leser! over hele Drammen

Jørgen Gromstad holder opp bøker foran bokhylle i biblioteket
Foto: Linn Elise Frenningsmoen

I Drammen jobber sambibliotekar Jørgen Gromstad for at flere gutter skal mestre lesingen, og få lyst til å lese mer.

Drammen bibliotek mottok 250 000 kr i utviklingsmidler for 2023 for å satse på prosjektet GUTTA LESER! over hele Drammen.

I prosjektet møtes et utvalg av gutter til «leseklubb» på biblioteket i skoletida og får en annerledes inngang til det å lese enn de er vant til fra skolen. De får tilpasset litteratur, og de får øvd seg i å formidle videre det de har lest. Leseglede og leselyst er viktige stikkord.

Økt mestring gir økt lesemotivasjon

Ved å gjøre biblioteket om til en utvidet mestringsarena for skolen, vil det gi positiv effekt i klassemiljøet, men det er også et viktig element at guttene opplevelser mestring og tilhørighet på individuelt nivå.

Målet er å øke lesemotivasjonen og utvikle sosiale ferdigheter hos svake lesere på skolens mellomtrinn. På sikt bidrar dette til økt deltakelse i samfunnet, utjevning av sosiale forskjeller og forebygging av utenforskap.

T-skjorte med logoen som er en hodeskalle og teksten "gutta
Alle deltagerne får t-skjorter. Foto: Linn Elise Frenningsmoen

Vellykket samarbeid mellom skole og bibliotek kommer gutta til gode.

GUTTA LESER! ble først etablert på Fjell sambibliotek som et samarbeidsprosjekt mellom Fjell barneskole og sambiblioteket (kombinert skolebibliotek og folkebibliotek) høsten 2022. Nå utvides leselystprosjektet med midler fra Nasjonalbiblioteket for 2023/2024.

Drammen bibliotek har mottatt midlene for å formalisere samarbeidet mellom folkebibliotekene og skolene. Slik kan de jobbe tverrfaglig mer effektivt og målrettet inn mot en målgruppe som både bibliotek og skoler strever med å møte på en god og effektiv måte.

Videre ønsker de å videreutvikle og iverksette leseklubben GUTTA LESER! til flere skoler i Drammen, med hovedvekt på områder med utfordringer rundt levekår- og sosiale forskjeller.

Initiativtager til GUTTA LESER! er Jørgen Gromstad, som har over 15 års erfaring som lærer før han fikk stillingen sambibliotekar.

Lapper med notater for hva gutta i "gutta leser" prosjektet skal formidle for resten av klassen
Deltagerne har skrevet presentasjoner til de andre på skolen. Foto: Linn Elise Frenningsmoen

Vi oppfordrer andre til å «stjele ideen»

Prosjektet vil være et godt bidrag sett i lys av den kommende, statlige leselyststrategien som er lovet fra årsskiftet av.

Nasjonalbiblioteket lyser ut midler til aktiv formidling av litteratur og av bibliotekenes tjenester. For deg som ønsker å søke om midler til aktiv formidling, finner du gode tips og idéer i søknaden og i beskrivelsen av dette prosjektet. Søknaden ligger i prosjektbanken på bibliotekutvikling.no

Les mer