Liste over norske pliktavleverte utgivelser 

Nasjonalbiblioteket har publisert en enkel oversikt over utgivelser fra 2022 som er registrert i nasjonalbibliografien.  

Listen kan blant annet være til hjelp for bibliotek som ønsker å supplere den digitale tilgangen til pliktavlevert materiale med kjøp av fysiske bøker.

Listen kan filtreres på eierinstitusjon, forlag, ISBN, språk og målgruppe. Ved å filtrere bort eget bibliotek, kan en se hva en eventuelt mangler i egen samling. Universitetsbiblioteket i Oslo har utarbeidet krav til innholdet i listen, og har allerede tatt den i bruk.  

Lister for kommende år vil bli publisert på samme måte.