Må dere avlyse arrangement og har fått midler til det fra Nasjonalbiblioteket?

Mange bibliotek må nå avlyse arrangement i bibliotek. Nasjonalbiblioteket vil ikke kreve tilbakebetalt midler som er gitt til dette.

Vi oppfordrer bibliotek til å betale honorar til forfattere/kunstnere som har inngått avtale om arrangement. Dette bør komme fram av sluttrapporten som sendes inn.