Midler til aktiv formidling 2021

Nasjonalbiblioteket lyser nå ut midler til formidling – i tråd med Nasjonal bibliotekstrategi 2020–2023. Utlysningen gjelder for tiltak i 2021 for å styrke formidlingen i folkebibliotekene. Midlene lyses ut under overskriften aktiv formidling.

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre sier, at det viktigste når vi snakker om aktiv formidling er at bibliotekene aktivt skal arbeide for å nå ut til nye brukere. Myhre understreker at formidlingsmidlene skal være enkle midler å søke om, der målet er økt formidlingsaktivitet over hele landet, midlene vil derfor kunne brukes til personalressurser for å styrke bibliotekenes arbeid med dette.

Nasjonalbiblioteket inviterer til nettseminar på Bibliotekutvikling.no den 21. september kl. 10.00 der utlysningen presenteres.

Søknadskjema for utlysningen åpner 14. september med søknadsfrist 12. oktober.

Les utlysningen her.