Møt Nasjonalbiblioteket på Bibliotekmøtet i Haugesund!

Nasjonalbiblioteket vil være godt representert på Bibliotekmøtet i Haugesund. Her har du en oversikt over hvor du kan finne oss

Haugesund 1960. Foto: ukjent. Hentet fra nb.no

Torsdag 19. mars
09:00 – 10:00 Fellesmøte: Ny nasjonal bibliotekstrategi med Aslak Sira Myhre

11.30 – 13.30 Minglelunsj med program. Se bildet.

14:45 – 15:45 Metadatabrønn og autoritetsregister – infrastruktur i Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023

14:45 – 15:45 Står velmenende folkebibliotekarer i veien for skolebibliotekutvikling? Nasjonalbiblioteket deltar

Fredag 20.mars
10.15 – 11.15 Det digitale Nasjonalbiblioteket – Hva er det digitale Nasjonalbiblioteket?