Nå er vi i gang!

Nasjonalbiblioteket lyser nå ut midler til formidling – i tråd med Nasjonal bibliotekstrategi 2020 – 2023. Søknadskjema for utlysningen åpner 6. januar, med frist for å søke 20. januar.

I strategien står det blant annet at folkebibliotekenes formidlingsansvar ble understreket med endringen i bibliotekloven i 2014:

«Det ble da fremhevet at folkebibliotekene skal arbeide med aktiv formidling. I strategiperioden skal det satses på å styrke bibliotekenes og bibliotekansattes arbeid med å formidle det store mangfoldet i bibliotekenes samlinger. (..)

Målet er å nå nye bibliotekbrukere, få flere til å lese og å øke utlånet. (..)

Målet er videre at folkebibliotek skal bygge erfaringer, kompetanse og teste ut nye metoder for formidling, som på sikt kan inngå i bibliotekenes daglige drift. I et langsiktig perspektiv skal aktiv formidling av bibliotekenes innhold bidra til å styrke bibliotekene som folkeopplysnings- og dannelsesinstitusjoner, samt nå ut til nye brukere».

Avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand oppfordrer bibliotekene til å lese utlysningsteksten nøye.

–  Det viktigste når vi snakker om aktiv formidling er at bibliotekene aktivt skal arbeide for å nå ut til nye brukere. Det vil være det viktigste kriteriet når vi vurderer søknadene understreker han.

Tenk godt gjennom hva slags tiltak dere søker midler til før en begynner å skrive.

– I løpet av perioden mellom åpningen av søknadsportalen og søknadsfristen vil Nasjonalbiblioteket lage en direktesending på bibliotekutvikling.no der vi svarer på spørsmål om utlysningen sier Tinnesand.   

I evalueringen av den nasjonale bibliotekstrategien 2015 – 2018 svarte bibliotekene at utlysningen av arenamidler hadde vært svært viktige for å lykkes med gjennomføringen med strategien og Tinnesand håper på mange søknader denne gangen også.