Nå lyses det ut midler til aktiv formidling i bibliotek

Har du en god idé til å drive aktiv formidling i eller utenfor biblioteket ditt? Da har du sjansen til å søke midler til aktiv formidling for 2022.

Moderne bibliotek skal være aktivt til stede i samfunnet og skal være for alle. Folkebibliotekene er fristeder med tilgang til kunnskap og kultur. Bibliotekene må stadig utvikles for å nå nye brukere. I kjernen av driften ligger litteratur og lesing, men og å legge til rette for kunnskapsformidling både digitalt og fysisk. Gjennom nasjonal bibliotekstrategi foreslås det grep for å nå fram til flere, også de som selv ikke oppsøker biblioteket.

Å lyse ut midler til aktiv formidling i bibliotek er et av tiltakene.

– Bibliotekene har gjennom det siste året kommet mye lengre når det gjelder digital formidling, med spennende tiltak som for eksempel digitale språkkafeer. Det betyr ikke at alt er gjort, ulike former for digital formidling må videreutvikles, sier avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand på Nasjonalbiblioteket.

Tinnesand tror at digitale formidlingstiltak til ungdom kan være aktuelt mange steder.

– I fjor gav vi støtte til ca. 100 aktiv formidlingsprosjekter, som nå pågår over hele landet. Bibliotek som ikke søkte i fjor oppfordres spesielt til å søke i år.

Tinnesand oppfordrer de som har tenkt å søke om å bruke prosjektbanken til inspirasjon, her er det mulig å se hva andre bibliotek har gjort med midler fra Nasjonalbiblioteket tidligere.

Les utlysningen her.
Søknadsskjemaet blir tilgjengelig medio august.
Søknadsfrist er 11. oktober 2021.

 Det blir nettseminar den 20. september som handler om hvordan søke midler til aktiv formidling. Mer detaljer annonseres over sommeren.