Nå lyses det ut midler til samarbeids- og utviklingsprosjekter. Søknadsfrist er 15. februar.

Har du en god idé til utvikling av tjenester, tilbud eller samarbeid med andre i bibliotekene? Nå er tiden for å søke om midler.

Nasjonalbiblioteket lyser ut midler til samarbeid og nyskapende utviklingsprosjekter i bibliotekene. Samarbeids- og utviklingsmidlene skal stimulere til kreativitet og fornyelse i bibliotekene, som igjen skal bidra til folkeopplysning og dannelse i befolkningen. Det kan være god hjelp til arbeid med en søknad i prosjektbanken hvor du finner prosjekter som har fått støtte tidligere.

Les mer om utlysningen og hvordan du søker. Søkeskjemaet blir tilgjengelig 10. januar, med søknadsfrist 15. februar.

Nettseminar

Onsdag 19. januar kunne du møte rådgivere fra Nasjonalbiblioteket. De viste hvordan du skal gå fram for å søke om midler, og ga gode råd for søknaden og for prosjektarbeid generelt.

Medvirkende:  seniorrådgiver Hilde Ljødal og avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand. I tillegg Trygve Kikut fra Vestfold og Telemark fylkesbibliotek.

Se opptak av seminaret her.