Nasjonalbiblioteket forenkler registreringspraksis i nasjonalbibliografien  

Fra 1. desember 2021 har vi forenklet registreringspraksisen i nasjonalbibliografien noe. Vi gikk gjennom retningslinjene våre for registrering, og kom til at vi kunne ta noen grep for å forenkle registreringspraksisen og fortsatt holde oss godt innenfor katalogiseringsregelverk og god praksis for klassifikasjon. Generelt vil vi nå prioritere søkeinnganger og autorisering av dataelementer framfor deskriptiv katalogisering.  

Vi fortsetter i hovedsak dagens praksis for klassifikasjon, men tar i bruk mer overordnede Dewey-nummer på noen områder, for eksempel for kristen personlig litteratur og en del rapporter. Vi slutter også å klassifisere kunstutstillingskataloger og pekebøker for barn 0-3 år.   

Vi vil stor sett også katalogisere som før, men gjør noen endringer. Vi forenkler registreringen av ansvarsangivelser, utgivere og noter.  Vi slutter å registrere pris og høyde på bøker, og vi forenkler kodingen av sjanger/form noe.  

Til gjengjeld styrker vi gjenfinningen på to områder. Vi tar i bruk Norsk tesaurus for sjanger og form i nasjonalbibliografien. Her har alle begrepene en unik identifikator, og termene er både på bokmål, nynorsk og engelsk. Vi anbefaler også bibliotekene å ta i bruk tesaurusen. Biblioteksentralen bruker den har allerede og Bokbasen gjør det samme i nær framtid.  

Vi begynner også å registrere omtalte stedsnavn med en hierarkisk inndeling som gir et godt grunnlag for å utnytte dem i søketjenester.  

Biblioteksentralen, som er Nasjonalbibliotekets metadataleverandør, forsetter i hovedsak som før, men følger Nasjonalbiblioteket i forenklingen av registrering av ansvarshavende, høyde og noe koding. Vi har også informert Bokbasen og Unit om praksisendringene.  

Ingen av endringene påvirker Nasjonalbibliotekets anbefalinger og retningslinjer som er publisert på bibliotekutvikling.no.