Nasjonalbiblioteket lyser ut midler  til utvikling. Søknadsfrist 13. februar

Kan du tenke deg å gjøre bibliotektilbudet enda bedre? Ser du en smartere løsning på noen av tjenestene dine ? Ønsker du å samarbeide mer med nabobiblioteket?

Nå kan du søke på Nasjonalbiblioteks midler til samarbeid og nyskapende utviklingsprosjekter i bibliotekene og få ressursene du trenger til å sette i gang.

Utviklingsmidlene skal gå til nyskapende prosjekter som krever en ekstra innsats for å utvikle nye tilbud, teste nye samarbeidsformer eller prøve ut nye metoder eller modeller.

Søknadsfrist er 13. februar 2023 og søknadsskjema blir tilgjengelig i begynnelsen av januar.

Les her om utlysningen og hvordan du søker

prosjektbanken finner du prosjekter som har fått støtte tidligere. Der kan du finne inspirasjon som kan hjelpe deg til å løse dine utfordringer.