Nasjonalbiblioteket samler ikke inn skolebibliotekstatistikk for 2021

I tråd med Nasjonal bibliotekstrategi vil ikke lenger Nasjonalbiblioteket samle inn bibliotekstatistikk for skolebibliotekene i grunnskolen og videregående skole. Det betyr at det ikke legges ut skjema for disse bibliotektypene i forbindelse med statistikkinnsamlingen våren 2022.