NLB blir en tjeneste fra Nasjonalbiblioteket

Første juli blir Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) en del av Nasjonalbiblioteket som avdeling for tilrettelagt litteratur. Tilbudet fra NLB blir videreført som en tjeneste fra Nasjonalbiblioteket med egen nettside og samme oppdrag og tilbud til lånerne som før.

Direktør i NLB, Øyvind Engh, og nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre ser fram til et tettere samarbeid mellom folkebibliotekene og NLB. Foto: NLB

Som del av Nasjonalbiblioteket håper NLB å styrke samarbeidet med folkebibliotekene i Norge. Nasjonalbiblioteket har ansvar for utviklingen av bibliotektilbudet til folk i Norge, og nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre understreker at dette ansvaret inkluderer alle som har behov for tilrettelagt litteratur.

– Et av målene med sammenslåingen er tettere samarbeid og enklere kommunikasjon med bibliotekene, sier direktør i NLB, Øyvind Engh, som 1. juli blir avdelingsdirektør i avdeling for tilrettelagt litteratur i NB. – Ved å samarbeide systematisk kan vi sørge for at enda flere får tilgang til bøker og informasjon.

Tilbudet fortsetter som før

Sammenslåingen innebærer ingen endring for lånerne. De og andre skal fortsatt forholde seg til nettsiden nlb.no, appen Lydhør og de samme lydbøkene, e-bøkene og punktskriftbøkene som før. De forholder seg til tjenesten NLB, som fra 1. juli driftes av de samme medarbeiderne, som nå er ansatt i Nasjonalbiblioteket. Du som jobber i bibliotek, kan formidle tilbudet som du er vant til og dele ut de samme brosjyrene som før.

Kommer: Nettkurs for bibliotekansatte

I 2024 bytter tjenesten NLB navn og får ny identitet. Dette skal gjøre det enklere å nå ut til målgruppene. Innholdet i tjenesten fortsetter å være det samme. Når det nye navnet er på plass, lanserer bibliotekutvikling et nytt nettkurs som presenterer tjenesten og viser hvordan folkebibliotek kan inkludere informasjon om tilrettelagt litteratur i egen formidling. Følg med, vi holder dere oppdatert!


Det er Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) som har besluttet at Nasjonalbiblioteket og Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek blir slått sammen.

NLB og Nasjonalbiblioteket har siden 2005 vært samlokalisert på Solli plass i Oslo. Foto: Nasjonalbiblioteket.
NLB og Nasjonalbiblioteket har siden 2005 vært samlokalisert på Solli plass i Oslo. Foto: Nasjonalbiblioteket.