Norart avvikles

Nasjonalbiblioteket har siden tidlig på 80-tallet registrert artikler i utvalgte tidsskrift og årbøker, og Norart har vært en viktig kilde for gjenfinning av artikler i primært trykte, men også etter hvert digitale tidsskrift.

Nå når Nasjonalbiblioteket er i gang med å digitalisere hele tidsskriftbeholdningen og nye utgivelser etter hvert blir avlevert digitalt, vil stadig mer av norske tidsskrift være tilgjengelig i fulltekst. Brukerne våre kan søke i hele teksten, noe som vil gi nye muligheter for gjenfinning, og som vil være et kraftfullt redskap for artikkel- og fulltekstsøk. Registrering av vitenskapelige artikler er i hovedsak overtatt av andre leverandører, slik at det ikke lenger er behov for at Nasjonalbiblioteket utfører oppgaven på det området.

Nasjonalbiblioteket vil fremover satse på økt tilgang til digital fulltekst og se på nye muligheter for å øke presisjon og treffsikkerhet for å sortere i den stadig økende tekstmengden. På bakgrunn av dette har Nasjonalbiblioteket besluttet at registrering av tidsskriftartikler til Norart avvikles i dagens form. 

De drøyt 660.000 Norart-postene som er produsert siden oppstarten og fram til nå, skal flyttes fra den gamle Norart-basen og over i Alma, og dette arbeidet er godt i gang. Postene vil dermed bli tilgjengelige for søk i Alma/Oria.