Norart har flyttet inn i Alma

Fra desember 2021 er produksjonen av Norske og nordiske tidsskriftartikler (Norart) flyttet til Alma. I 2022 vil data fra gammel-Norart bli konvertert til Alma, slik at basen blir samlet og komplett.

Norart blir søkbar i Oria og har også sin egen inngang i nasjonalbibliografien.oria.no, med mulighet for å avgrense på artikler.

I tillegg vil Norart-artiklene være tilgjengelige i Depotbibliotekets nye tjeneste. Her kan også artikkelkopier bestilles.

Henvendelser om Norart kan rettes til: norartikler@nb.no (eller telefon 23 27 62 63).