Norsk mediebarometer 2021

Norsk mediebarometer 2021 viser at det har vært en nedgang i lesing av papirbøker fra 2020 til 2021. Nedgangen er størst blant de yngste i undersøkelsen.

Norsk mediebarometer er en publikasjon basert på Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelser om mediebruk: Hvilke medier bruker vi, og hvordan er de ulike mediene fordelt på alder, kjønn og utdanningsnivå? 26. april publiserte SSB resultatene fra Norsk mediebarometer 2021, hvor vi blant annet finner tall for utviklingen i lesing i befolkningen.

Mediebarometeret tar for seg utviklingen for de ulike medietypene tilbake til 1991, noe som gir oss en verdifull innsikt i trendene over tid. Rapporten viser nordmenns medievaner når det gjelder fritidslesing, avislesing, tv-titting og radiolytting samt gir et innblikk i overgangen fra papirbaserte til nettbaserte medier og framveksten av nye medier og plattformer.

Lesing av bøker

For bibliotekene er tallene for lesing av bøker særlig interessante, og det også i årets rapport. Årets undersøkelse viser at omtrent 1 av 5 leser papirbøker på fritiden en gjennomsnittsdag.

I 2021 leste 21 prosent av befolkningen papirbøker. Dette er en liten nedgang fra året før. Andelen som leser papirbøker i befolkningen har holdt seg stabil på mellom 23 og 25 prosent siden 2002, og vi ser en liten nedgang i 2021.

Færre barn leser papirbøker enn tidligere ifølge undersøkelsen. I rapporten ser vi at 29 prosent av barn mellom 9 og 15 år leste papirbok en gjennomsnittsdag i 2021. Vi må tilbake til 2008 for å finne sist denne andelen lå under 30 prosent. Spesielt blant gutter har det vært en nedgang i andelen som leser bøker fra 2020 til 2021. I aldersgruppen 9-15 år leser 23 prosent av guttene og 36 prosent av jentene i en papirbok på fritiden en gjennomsnittsdag. Andelen blant guttene i denne alderen har falt med 6 prosentpoeng fra 29 prosent i 2020.

Andelen boklesere er fortsatt høyest blant de mellom 67- 79 år, og det er fortsatt en større andel kvinner enn menn som leser bøker.

Befolkningen leser i snitt papirbøker i 12 minutter en gjennomsnittsdag. Medregnet e-bøker brukes 14 minutter til lesing.

Det er viktig å understreke at tallene i denne undersøkelsen gjelder boklesing på fritiden. Bøker som brukes i forbindelse med arbeid, skole eller annen utdanning, regnes ikke med, heller ikke høytlesing for barn.

Digitale spill

Et annet område der bibliotekene har særlig interesse, er digitale spill. 33 prosent av befolkningen spiller digitale spill en gjennomsnittsdag, og det spilles fortsatt i snitt omtrent en halvtime daglig.

Barn i aldersgruppen 9-15 år bruker mest tid på digital spilling. Menn som spiller bruker i snitt dobbelt så lang tid på spilling som kvinner, med 124 mot 62 minutter.

Norsk mediebarometer er en rapportserie basert på Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelser om mediebruk. I disse undersøkelsene svarer et representativt utvalg av befolkningen i alderen 9-79 år på spørsmål om bruk av ulike medier og tilgang til medier. Rapportene gir tall for mediebruk på alle ukedager og kvartaler. Den første undersøkelsen ble gjennomført i 1991. Med unntak av 1993 har undersøkelsen blitt gjennomført hvert eneste år i 30 år.