Norsk tesaurus for sjanger og form og Nasjonalbibliotekets vokabulartjeneste (nbvok)

Nasjonalbiblioteket har nå lansert to nye tjenester på bibliotekutvikling.no, den ene inni den andre. Begge er hjelpemidler for metadataleverandører og bibliotek, og begge et lite skritt på veien til nasjonale metadatatjenester basert på lenkede data.

Norsk tesaurus for sjanger og form inneholder som navnet sier, begreper og termer for publikasjoners sjanger og form. Sjanger og form beskriver hva et dokument er, ikke hva det handler om. Formen kan være ’romaner’ og sjangeren kan være ‘grøssere’. I tesaurusen presenteres begrepene og termene som uttrykker disse, både i en hierarkisk og alfabetisk struktur. Tesaurusen dekker hovedsakelig tekstbaserte publikasjoner (trykt materiale, lydfiler, e-bøker og andre digitale produkter). Termene finnes på bokmål og nynorsk, – for noen også på engelsk. Begrepene med engelsk term inneholder også lenke til samsvarende begrep i Library of Congress sin sjanger-/form-tesaurus.

Tesaurusen har blitt til ved at lister med form- og sjangertermer fra de tre viktigste produsentene av bibliografiske data i Norge, Nasjonalbiblioteket, Bokbasen og Biblioteksentralen, har blitt slått sammen til én. Arbeidet startet i 2018 etter et forslag fra Emnedatakomiteen. Både Nasjonalbiblioteket, Bokbasen og Biblioteksentralen vil ta i bruk tesaurusen i metadataproduksjonen, og anbefaler at bibliotekene gjør det samme.

Et viktig poeng med den nye tesaurusen er at hvert begrep har en globalt unik id (URI) som entydig representerer begrepet og informasjon som er registrert om det. Dette er realisert iden andre nye tjenesten Nasjonalbibliotekets vokabulartjeneste (nbvok). Her er Norsk tesaurus for sjanger og form og andre kontrollerte vokabularene publisert som åpne lenkede data i henhold til SKOS-ontologien. Som publiseringsplattform er valgt SKOSMOS, en applikasjon utviklet ved Nasjonalbiblioteket i Finland, spesielt designet for navigering og søk i strukturerte vokabularer. Vokabulartjenesten (nbvok) har et maskinleselig grensesnitt slik at den kan integreres med andre metadatasystem – for de som ønsker det.

Nasjonalbibliotekets vokabulartjeneste (nbvok) vil etter hvert bli befolket med flere vokabularer, i første omgang er vokabular for aldersmerking, målgrupper og verkstyper med i tillegg til Norsk tesaurus for sjanger og form.

Oversikt over Nasjonalbibliotekets autoritetsregister og vokabularer finnes på bibliotekutvikling.no. Her finnes også lenker til mer informasjon om Norsk tesaurus for sjanger og form.