Ny blogg fra europeiske bibliotekmyndigheter

De europeiske bibliotekmyndighetene har startet et samarbeid der de blogger om bibliotekutvikling og bibliotekpolitikk.

Bloggen belyser aktuelle temaer innenfor europeisk bibliotekutvikling og er et hjelpemiddel for deg som ønsker å holde deg orientert om pågående bibliotekspørsmål, både på tvers av Europa og i de europeiske landene individuelt.

Samarbeidet om bloggen skjer innenfor rammen av NAPLE (National Authorities on Public Libraries in Europe),  et samarbeidsforum for europeiske bibliotekmyndigheter. Norge deltar i dette forumet gjennom Nasjonalbiblioteket.

Landene skifter på å skrive i bloggen, og det kommer nytt innlegg hver måned. Artiklene publiseres på engelsk, og så langt er det skrevet artikler om pandemi, minoritetsspråk, e-boklån, bibliotek-lab, og digital kompetanse. Norge sitt bidrag er planlagt i september.

Blogginnleggene så langt:

NAPLE Blog – 2022: The View from Ireland
ved Stuart Hamilton, Library Council, leder av NAPLE (Irland)

Safeguarding the European legacy and richness of languages
ved Elisabet Rundqvist, National Library of Sweden, leder av NAPLEs arbeidsgruppe for bibliotektjenester til brukere med regions- eller minoritetsspråk (Sverige)

NAPLE’s comprehensive work and research program into the looming issues of e-lending anno 2022 ved Mikkel Christoffersen, Det digitale folkebibliotek, leder av NAPLEs arbeidsgruppe for e-bøker og e-lydbøker (Danmark)

Library Labs: a project from Library Coordination at the Spanish Ministry of Culture and Sports ved Diego Gracia, Ministry of Culture and Sports (Spania)

Digital literacy: Libraries support all age groups to become digital literate
ved Barbara Schleihagen, German Library Association, styremedlem i NAPLE (Tyskland)